SAMAR'T

FABRICAMOS TODOS LOS SISTEMAS DE PLACAS DE MATRÍCULA Y SUS CÓDIGOS DE SEGURIDAD

Logo Samart Blanco
Doctorados industriales Samar't

La placa de matrícula d’un auto o moto o una placa de senyalització (en endavant placa), està constituïda i fabricada per la suma d’un conjunt de capes de diferents materials.  La capa base és d’alumini d’un gruix aproximat d’un mil·límetre i que dona l’estructura i consistència a la placa.  Aquesta part de la placa pot o no portar una capa de pintura negra que és el que es veu en alguns models.  Sobre aquesta base, s’hi enganxa un grup de capes que serien l’adhesiu, alumini de dècima de mil·límetre de gruix, reflexiu i el plàstic de protecció.

El projecte se centra en el reflexiu, que normalment és de color blanc, però potser d’altres colors en funció de la destinació de la placa respecte a ús o país.  Aquest reflexiu pot anar imprès amb certs caràcters o figures, com seria per exemple el logo de la comunitat europea.

El reflexiu compleix amb un dels requisits més fonamentals de la placa. L’efecte de la reflexió.  Aquest efecte el reconeixem amb més evidència en entorns foscos o de nit, quan la placa demostra certa lluminositat.  La capacitat de reflexió ve mesurada amb lux i la llei obliga a un valor mínim per poder homologar-se la placa. Així doncs, es diu que el reflexiu ha de complir amb un mínim de retroreflectivitat.

Les tècniques o principi físic emprades avui en dia per obtenir aquesta retrorelfexió són dues:

a) Les microsferes (que emulen el funcionament de l’ull d’un gat)

b) Els “cube corner” que per composició geomètrica simulen la cantonada d’un cub.

Ambdues tècniques donen resultats de retroreflexió molt apropiats. Tant un principi físic com l’altra es redueix a unes propietats geomètriques, de formes i de mesures.

El problema rau quan la realització d’aquestes geometries s’ha de portar a nivells dimensionals molt petits. Estaríem parlant de poder gravar el reflexiu, un paper de dècimes (o menys) de gruix, i per tant a nivell micro dimensional, i doncs parlant de microesferes o micro “cube corners”.

L’objectiu del projecte és el de desenvolupar la tecnologia per poder portar a la pràctica la fabricació del reflexiu. Actualment, aquest és un camp reservat a una sola empresa mundial 3M que té copsat el mercat.  Samart, gran productor de plaques com ja s’ha dit, vol desenvolupar la tecnologia pròpia que permeti la fabricació pròpia del reflexiu incloent disseny propi de la geometria que permeti complir amb els principis físics.

Coneguda la geometria possible i les dimensions, fruit de col·laboracions prèvies entre Samart i la Universitat de Girona, es vol, per tant, trobar la forma de fabricar el micro “cube-corner” o les microesferes i produir producte propi. Fins al moment ja s’han realitzat algunes proves, cal, però l’ajut d’un projecte més estructurat i amb més perfil de recerca per dur a terme l’objectiu, ara que ja s’ha iniciat la possibilitat d’esdevenir un projecte de recerca aplicat.

Les tecnologies que permetin resoldre una solució o l’altra que existeix, semblen fins al moment totalment diferents. Així el present projecte tindrà dos grups de tasques per resoldre, la de la tecnologia que cerqui en el camp de la fabricació del cube corner, i la del camp de la fabricació de les esferes.

Determinat l’objectiu, el pla de treball es pot esquematitzar de la següent forma:

a) Establiment de l’estat de l’art dels processos tecnològics que treballin a nivell micro, tant en la generació de formes cube corner com micro esferes.

b) Proposar un pla d’experimentació per obtenir les formes geomètriques amb diferents tecnologies existents o adaptació de les existents per la fabricació de cube corner

c) Anàlisi de tecnologies mecàniques com el Fresatge, Electroerosió (EDM) o mecanitzat amb làser per l’obtenció de la geometria de cube corner

d) Cerca d’altres tecnologies de fabricació de geometries com els cube corner que no siguin necessàriament per principis mecànics

e) Anàlisi de tecnologies d’obtenció de la laminació d’esferes.

f) Disseny i fabricació d’un prototipus per la fabricació de reflexiu propi amb el sistema de les microesferes.

g) Disseny d’experiments per l’obtenció del reflexiu tant en una tecnologia o altra.

c) Avaluació dels resultats obtinguts, des de la perspectiva de la viabilitat del procés i precisió de la geometria complint amb la retroreflexió esperada i marcada en l’homologació.

d) Disseny de la industrialització del procés tecnològic seleccionat segons els resultats.

Per dur a terme el projecte es disposa de diversos recursos materials tant a Samart com a la

Universitat de Girona. Una llista no exhaustiva dels equips disponibles, seria la següent:

Centre de Mecanitzat Vertical Deckel Maho DMC 64V

Màquina d’electroerosió ONA DB-300

Centre de tornejar de CNC, OKUMA LB-15

Rugosímetre de sobrepassa Mitutoyo

Càmera fotogràfica tridimensional, sistema d’adquisició d’imatges 2D/3D

Taula dinamomètrica KISTLER,

doctoratsindustrials.gencat.cat

WhatsApp para pedidos